Meer dan een fysiek lichaam

 

Evenwicht (of juist uit balans zijn) strekt zich verder uit dan louter het fysieke lichaam. Primair bestaan we uit energiebewustzijn; daardoor kunnen energetische geneesmiddelen, zoals homeopathie, zo’n prachtige resultaten bereiken. Het fysieke lichaam en energielichaam staan niet los van elkaar. Fysiek trauma heeft invloed op het energielichaam en omgekeerd.

 

Verder dan lineaire tijd en ruimte

 

Vanuit de invalshoek dat we uit energiebewustzijn bestaan, hebben ook het denken en het gevoel invloed op het welzijn van gezondheid. Uitsluitend materieel beschouwd zijn we weliswaar één grote borrelende chemische fabriek van neurotransmitters en hormonen. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek concludeert echter dat het denken en het gevoel een belangrijk aandeel hebben in het aansturen van de chemie. En dat strekt zich uit tot het aan- en uitzetten van de epigenetische schakelaars en vervolgens de werking van de genen.

We zijn en kunnen veel meer dan dat ons gangbaar geleerd is te geloven. Het energiebewustzijn is niet gebonden aan de wetten van lineaire tijd en ruimte. We hebben toegang tot en de beschikking over onbegrensde en ongekende mogelijkheden (kwantumrealiteit). Mits we durven te luisteren naar de eigen autoriteit en durven leven vanuit kracht. Wij zijn scheppers.

Wij zijn zelfs buitengewoon machtige scheppers en de sleutel daartoe is ons hartbewustzijn.

< 3 Marion de Kort

 

 - Marion is gediplomeerd (1997) natuurgeneeskundige, fytotherapeut (herborist) en klassiek homeopaat.

Daarnaast volgde zij diverse scholingen in reading & healing.

De verstreken 20 jaar specialiseerde zij zich in wat haar vervult: de pracht van onze eetbare natuur.

Zie haar website eetbarewildeplanten.com